Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Brukervilkår Portalens brukervilkår Godkjente brukere

Sammendrag

Podium behandler personopplysninger som navn, epostadresse, arbeidssted, kurshistorikk og IP-adresse for kursdeltakere. Formålet med behandlingen er å tilby kursdeltakerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring. Personopplysningene samles inn når kursdeltakerne registrerer seg på portalen, oppdaterer egen profil og gjennomfører kurset.

En forutsetning for opprettelsen av bruker for kursdeltakere er at kursdeltakere registrerer seg med de nødvendige personopplysninger, som nevnt i avsnitt over. I tillegg, vil Podium føre en anonymisert brukerstatistikk. Brukerstatistikken viser hvem som deltar på kursene, samt type "brukergruppe" som benytter seg av kursene.

Alle brukervilkårene

Brukervilkår Podium


Brukervilkårene handler om hvordan Podium samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle kursdeltakere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Podiums e-læringskurs og læringsplattform.

Behandlingsansvarlig

Podium er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som behandles

Vi behandler personopplysninger som navn, telefonnummer, epostadresse, adresse, fødselsnummer, kurshistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring. Personopplysningene samles inn når brukerne registrerer seg på portalen, oppdaterer egen profil og gjennomfører kurs. Kurshistorikk og IP-adresse samles inn automatisk, mens resten av opplysningene legger deltakerne inn når de registrerer seg selv.

En forutsetning for opprettelsen av bruker for kursdeltakere er at kursdeltakere registrerer seg med de nødvendige personopplysninger, som nevnt i avsnitt over. I tillegg, vil Podium føre en anonymisert brukerstatistikk. Brukerstatistikken viser hvem som deltar på kursene, samt type "brukergruppe" som benytter seg av kursene.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Podium deler personopplysningene med NAV. Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med unntak av Efaktor AS. Efaktor AS drifter løsningen.

Personopplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale organisasjoner.

Rettslig grunnlag

Informasjon som navn, telefonnummer, epostadresse, adresse, fødselsnummer, kurshistorikk og IP-adresse benyttes for å oppfylle en avtale om opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6.1(a og b).

Lagring og sletting av personopplysninger

Personopplysningene skal lagres på portalen av statistikkhensyn så lenge kurset er aktivt. Kursdeltaker kan kontakte personvernombudet Kristin Kvålsgard på tlf 480 06 603 eller e-post kristin.kvalsgard@podium.no for å få utlevert eller slettet personopplysningene sine. Kursdeltaker kan også be om å få utlevert eller slettet personopplysningene sine via profilsiden sin.

Rettigheter for den registrerte

Den registrertes rettigheter inkluderer retten til informasjon om hvordan hans eller hennes personopplysninger behandles, retten til å kreve innsyn i egne personopplysninger, retten til å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger og retten til å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses, samt retten til dataportabilitet og retten til å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering.

Sikkerhetstiltak

Behandlingsansvarlig skal iverksette tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Moodle benytter følgende informasjonskapsler:

    MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

    _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så lenge du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.